ทำอย่างไรเมื่อเพื่อนLGBTQIAN+ Come Out กับคุณ

เมื่อผู้มีความหลากหลายทางเพศเลือกที่จะ come out กับคุณ หมายความว่าพวกเขาไว้เนื้อเชื่อใจคุณมากพอและต้องการที่จะแสดงออกด้วยอัตลักษณ์ตัวตนของพวกเขากับคุณแม้ว่าจะเสี่ยงต่อการเผชิญกับความรู้สึกด้านลบและการสูญเสีย อีกทั้งยังต้องแบกรับความเครียดและความกดดันในการ come out อีก
13 views0 comments