มาทำความเข้าใจเรื่องสรรพนามเพศ (Gender pronouns) กันเถอะ


เราอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและความลื่นไหลทางเพศ การเคารพและโอบรับอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกที่สะท้อนเพศของผู้อื่นเป็นเรื่องที่จำเป็น การใช้สรรพนาม (Gender pronouns) ให้ถูกต้องถือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในอัตลักษณ์ของผู้อื่น การตั้งคำถามหรือโต้แย้งการใช้คำสรรพนามของผู้อื่นถือเป็นการ Misgendering หรือการปฎิบัติตัวต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยวิธีเดียวกับเพศที่ถูกกำหนดให้เมื่อแรกเกิด การไม่ยอมรับและปฎิเสธการใช้คำสรรพนามของผู้อื่น คือการปฎิเสธตัวตนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผลักให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศไปอยู่ชายขอบ อีกทั้งยังเป็นการไม่เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ของปัจเจกบุคคลเช่นกัน


ข้อควรทำ (DO)

 • เคารพคำสรรพนามที่ผู้อื่นใช้

 • ฝึกการถามคำสรรพนามกับผู้อื่นให้เป็นเรื่องปกติ

 • เมื่อใช้สรรพนามผิดให้รีบขอโทษ แก้ไข และมูฟออน *ในบางกรณีผู้มีความหลากหลายทางเพศอาจไม่อยากให้ขอโทษเนื่องจากการขอโทษสามารถทำให้พวกเขารู้สึกผิดยิ่งกว่าเดิม

 • ใช้ภาษาที่โอบรับความหลากหลายทางเพศและเป็นกลาง

 • ทำให้เรื่องการใช้ Gender pronouns เป็นเรื่องปกติ

 • ศึกษาเรื่อง Gender pronouns และความหลากหลายทางเพศ

 • การใช้ Gender pronouns ควรคำนึงถึงเจ้าของสรรพนามเป็นหลัก เช่นเรื่องสถานที่และเวลา บางครั้งผู้ที่ยังไม่ได้ come out กับครอบครัวอาจไม่ต้องการใช้คำสรรพนามของตนเวลาที่อยู่กับครอบครัว

ข้อห้าม (DO NOT)

 • · ตั้งคำถาม โต้เถียงและปฎิเสธการใช้สรรพนามของผู้อื่น

 • · ทำให้เรื่อง Gender pronouns เป็นเรื่องตลก

 • · เดาคำสรรพนามของบุคคลอื่น

 • · เพิกเฉยต่อเรื่องการใช้ Gender pronouns

 • · โกรธหรือรำคาญเมื่อมีคนแก้ไขตอนที่คุณใช้คำสรรพนามของผู้อื่นผิดซึ่งอาจะทำให้คนๆนั้นรู้สึกไม่สบายใจในการใช้คำสรรพนามบางคำในบางสถานการณ์


ถ้าคุณรู้สึกว่าการเคารพและใช้ Gender pronouns ตามที่ผู้อื่นต้องการนั้น เป็นเรื่องน่ารำคาญ เรื่องตลก ไร้สาระหรือเรื่องยุ่งยาก เพราะมันไม่กระทบคุณ มันไม่เกี่ยวกับคุณ พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณมีพริวิเลจ

การมีprivilege ของคุณไม่ได้สร้างความชอบธรรมให้คุณทำร้ายผู้อื่น ดังนั้นหากคุณมีพริวิเลจ คุณควรใช้พริวิเลจของคุณทำให้การใช้คำสรรพนามเป็นเรื่องปกติ เป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเขา เพราะนี่เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางเพศและสังคมที่เท่าเทียม

441 views0 comments