เรื่องราวของเพื่อน #38

คำเตือน: การแอบถ่าย การทำให้เป็นวัตถุทางเพศ และการล่วงละเมิดทางเพศผ่านคำพูด


...


เราโดนแอบถ่ายค่ะ


ตอนนั้นเข้าม.4 ครั้งแรก เราก็เป็นคนหนึ่งที่โดนพูดถึงกันมากในโรงเรียน

เราโดนแอบถ่ายทุกการกระทำ ช่วงนั้นเราไม่กล้าออกไปไหนเลย


ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เมคฟันว่า 'เขาอยากเอาเรา' มันเป็นเหตุการณ์ที่ลืมไม่ลงเลย


เราไม่รู้ว่าโดนแอบถ่ายไปแล้วจะอารูปเราไปทำอะไรบ้าง


...

Graphic: Wictorxct

กราฟฟิกชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)


0 views0 comments