เรื่องราวของเพื่อน #39

คำเตือน: การกลั่นแกล้ง และการล่วงละเมิดทางเพศ


...


เคยโดนดึงสายเสื้อในโดยเพื่อนผู้ชาย

...

Graphic: Wictorxct


กราฟฟิกชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

1 view0 comments