เรื่องราวของเพื่อน #46

คำเตือน: การล่วงเกินทางเพศโดยบุคลการทางการศึกษา


...

เรื่องคือเราเจอตอนเราอยู่ประถมค่ะ


โรงเรียนเรามีสอนว่ายน้ำ เมื่อถึงคาบว่ายน้ำคือตื่นเต้นมากเพราะส่วนตัวชอบว่ายน้ำค่ะ แล้ววันนั้นมีครูผช.มาสอนใหม่ พอลงว่ายน้ำครูจะให้ว่ายข้ามฝั่ง โดยที่ครูจะยืนตรงกลางเป็นจุดพัก

พอเราว่ายไปถึงครู ครูได้เอามือล้วงเข้ามาตรงเป้าชุดว่ายน้ำ แล้วจับอวัยวะเพศเรา


ตอนนั้นเราตกใจมากและด้วยความที่ยังเด็กเลยไม่กล้าบอกใคร


...


Graphic: Wictorxct


กราฟฟิกชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)


2 views0 comments