เรื่องราวของเพื่อน #52

คำเตือน: การล่วงละเมิดทางเพศและข่มขืน


...

เคยโดนฉุดสมัยตอนเรียนมหาวิทยาลัยค่ะ


...

Graphic: Wictorxct


กราฟฟิกชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)


8 views0 comments