เรื่องราวของเพื่อน #57 (Pride Story Edition)

คำเตือน: การเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน การทำร้ายจิตใจด้วยคำพูด และการทำให้เสียความรู้สึก


...


โดนป้าแท้ ๆ ด่าว่าคบเพศเดียวกันมันเสียชาติเกิด


โดนป้าและบางคนในครอบครัวเหยียดเพราะคบเพศเดียวกัน


...


Graphic: Wictorxct


กราฟฟิกชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

12 views0 comments