เรื่องราวของเพื่อน #58 (Pride Story Edition)

คำเตือน: การยัดเยียดและตัดสินเพศในบรรทัดฐานรักต่างเพศ การเหมารวมในเรื่องเพศ และการลดทอนด้วยคำพูด


...


ถูกทักถึงรสนิยมทางเพศ เป็นต้นว่า เป็นรุกหรือรับ


ซึ่งในทางกลับกัน บุคลิกของที่เป็นอยู่มันไม่ได้ตรงกับรสนิยมทางเพศที่คนเขาคิดกันเลยด้วยซ้ำ


...


Graphic: Wictorxct


กราฟฟิกชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

8 views0 comments