Elder Abuse : ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม

แบบไหนที่เรียกว่า ความรุนแรง ?

การทารุณกรรมผู้สูงอายุอาจไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการทารุณกรรมร่างกายด้วยการตบ ต่อย ทุบตีจนทำให้เลือดตกยางออกหรือทำให้อยู่ในภาวะทุพพลภาพเพียงอย่างเดียว แต่อาจรวมไปถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย เช่น

 • การทารุณกรรมจิตใจด้วยการใช้คำพูดที่รุนแรง ทำให้เกิดความรู้สึกเครียด หวาดกลัว การข่มขู่ การเหยียดหยาม ดูถูก การตะโกน ตะคอก หรือการเมินเฉยที่จะสร้างสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ รวมทั้งการกีดกันไม่ให้ทำกิจกรรมที่ชอบและไม่ให้พบเจอญาติหรือเพื่อนสนิท ก็ถือเป็นหนึ่งในวิธีการของการทารุณกรรมจิตใจด้วยเช่นกัน

 • การทารุณกรรมทางเพศอาจมาในรูปแบบของการบังคับให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และการคุกคามทางเพศทางเพศในทุกรูปแบบ

 • การทารุณกรรมด้านทรัพย์สินที่เป็นได้ทั้งการนำทรัพย์สิน เงินทอง ที่ดินหรือที่อยู่อาศัยมาจากผู้สูงอายุโดยไม่ได้รับการยินยอมหรือไม่เป็นไปตามบทกฎหมาย และอาจเป็นการแก้ไขพินัยกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเอง การทำประกันเพื่อเอื้อประโยชน์หรือการเปลี่ยนชื่อบัญชีธนาคารโดยไม่แจ้งให้ผู้สูงอายุรู้

 • การทอดทิ้งอาจเป็นได้ทั้งในรูปแบบของการไม่สนใจต่อความต้องการของผู้สูงอายุ และการไม่ดูแลสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งข้าวปลาอาหาร ยารักษาโรค การทำความสะอาดร่างกายหรือการทำให้ผู้สูงอายุได้รับการรักษาโดยแพทย์อย่างความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัญหาการใช้ความรุนแรงเหล่านี้จะสามารถพบได้ในผู้สูงอายุทั่วไป แต่ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มจะถูกใช้ความรุนแรงมากกว่าผู้สูงอายุคนอื่น ๆ นั้นได้แก่ผู้ที่เป็นเพศหญิง เป็นผู้พิการ มีปัญหาด้านความจำ มีภาวะสมองเสื่อม หรือเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียว เป็นต้น

สัญญาณที่อาจเห็นได้ในผู้สูงอายุที่ถูกใช้ความรุนแรง

ผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมหลายคนอาจมีสัญญาณของการได้รับความรุนแรงที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น

 • ไม่สนใจกิจกรรมเดิมที่เคยชอบ

 • ไม่ใส่ใจความสะอาดของร่างกาย

 • ตกใจง่ายหรือหวาดกลัวเมื่อถูกสัมผัสร่างกาย

 • มีปัญหาด้านการนอนหลับ

 • น้ำหนักลดอย่างไม่ทราบสาเหตุ

 • หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม

 • มีรอยช้ำหรือร่องรอยการถูกทำร้ายตามร่างกาย

 • มีรอยแผลกดทับ

 • อยู่ในที่อยู่อาศัยหรือในสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยหรือไม่สะอาด

เราจะป้องกันการใช้ความรุนแรง

ในผู้สูงอายุได้อย่างไร ?

การทารุณกรรมหรือความรุนแรงในผู้สูงอายุสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีต่าง ๆเช่น

 • สร้างการตระหนักรู้ถึงความต้องการและสิทธิที่ผู้สูงอายุควรได้รับให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง

 • ทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายและความคิดต่าง ๆ

 • หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา

 • ไม่ใช้คำหยาบหรือคำพูดที่ทำร้ายจิตใจ

 • ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด สร้างปฏิสัมพันธ์และชักชวนให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมหรือเข้าสังคมอยู่เสมอ

 • เฝ้าระวังและสังเกตสัญญาณของการถูกทารุณกรรมในผู้สูงอายุทั้งที่เป็นสมาชิกในครอบครัวและผู้สูงอายุคนอื่น ๆ

 • หากผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุเป็นประจำเกิดความเครียด ควรแบ่งหน้าที่ให้ผู้อื่นทำแทนชั่วคราวจนกว่าความเครียดลดลง

 • เตรียมพร้อมการดูแลผู้สูงอายุในกรณีฉุกเฉิน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ11 views0 comments