Let's talk about CONSENT : ความยินยอมพร้อมใจพื้นฐานของความสัมพันธ์

ความยินยอมพร้อมใจทางเพศ (SEXUAL CONSENT) คือ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตกลง อนุญาต หรือตอบรับที่จะมีกิจกรรมทางเพศกับอีกบุคคลหนึ่ง แบบมั่นใจ โดยปราศจากความกดดัน


หากไม่ได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายกิจกรรมทางเพศที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ (SEXUAL ASSAULT)
ทำไมความยินยอมพร้อมใจถึงสำคัญ?

หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมพร้อมใจด้วยความมั่นใจ การกระทำทางเพศนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในทันทีและยังถือว่าเป็นความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการมีเซ็กส์ การจูบหรือแม้แต่การสัมผัสก็ตาม


  • การกดดันหรือบังคับให้ผู้อื่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างแท้จริงนั้นถือว่าเป็นการข่มขืน (Rape) หรือการล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual assault)

  • กิจกรรมทางเพศใดๆก็ตามที่ไม่ได้รับความยินยอมโดยสมัครใจ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสต่างๆ เช่น การจูบ การลูบไล้ การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก หรือ การมีเพศสัมพันธ์โดยการสอดใส่ ถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual assault)

  • การกระทำทางเพศที่ไม่ได้รับความสมัครใจด้วยคำพูดหรือการกระทำที่ส่อถึงกิจกรรมทางเพศทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านการใช้สายตา ท่าทาง เสียง คำพูด ร่างกาย หรือสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ทำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อรู้สึกไม่พอใจ ไม่ปลอดภัย อึดอัด และเดือดร้อน ถือเป็นการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)

FRIES & CONSENT ทำความเข้าใจความยินยอมพร้อมใจแบบง่ายๆ

F : FREELY GIVEN ให้อย่างอิสระและปราศจากการกดดัน

การยินยอมพร้อมใจเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการกดดัน การล่อลวงหรืออยู่ภายใต้สภาพที่ไม่สมบูรณ์ 100% เช่นอยู่ภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์หรือยาเสพติด


R : REVERSIBLE สามารถเปลี่ยนใจได้

สามารถเปลี่ยนใจที่จะไม่ยินยอมได้ไม่ว่าจะตอนไหนก็ตาม


I : INFORMED ได้รับการบอกกล่าวข้อมูล

การยินยอมพร้อมใจหมายความว่าคุณได้รับข้อมูลทั้งหมดจากคู่ของคุณ เช่น หากคู่ของคุณบอกว่าจะใช้ถุงยางแล้วไม่ใช้ในภายหลัง สิ่งนี้ไม่เรียกว่า consent


E: ENTHUSIASTIC ทำสิ่งที่อยากทำ

เมื่อมีเพศสัมพันธ์ หรือระหว่างการทำกิจกรรมทางเพศใดๆ คุณควรทำสิ่งที่คุณอยากจะทำเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่ถูกคู่นอนคาดหวังให้ทำ


S : SPECIFIC เฉพาะเจาะจง

การยินยอมที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้หมายความว่ายินยอมทำสิ่งอื่นด้วย เช่นการยินยอมที่จะจูบ ไม่ได้หมายความว่าต้องการมีเซ็กส์


มาทำความเข้าใจเรื่องความยินยอมพร้อมใจกันเถอะ


1. ให้ความยินยอมครั้งนึงไม่ได้หมายว่าความว่าให้ความยินยอมในครั้งต่อๆไปด้วย

เช่นให้ความยินยอมในการมีเซ็กส์ในอดีตไม่ได้หมายความว่าให้ความยินยอมมีเซ็กส์ในอนาคต


2.ให้ความยินยอมต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไม่ได้หมายความว่าให้ความยินยอมให้ทำสิ่งอื่นๆต่อด้วย

เช่น ให้ความยินยอมในการจูบไม่ได้หมายความให้ความยินยอมที่จะมีเซ็กส์


3.การตกลงที่เป็นพิษ (Intoxicated Yes) ไม่เท่ากับการตกลงยินยอมพร้อมใจ

การกดดัน ตื๊อ หรือต่อรองให้อีกฝ่ายตกลงยินยอมทำกิจกรรมทางเพศใดๆด้วยไม่ถือว่าเป็นการยินยอมพร้อมใจ


4. ผู้ที่แต่งตัวเซ็กซี่หรือวาบหวิวไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเชื้อเชิญหรือเปิดโอกาสให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ


5. ผู้ให้บริการทางเพศ (Sex worker) ก็สามารถถูกข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศได้ พวกเขามีสิทธิที่จะปฎิเสธเช่นกัน


6. กิจกรรมทางเพศของคู่รักหรือคู่แต่งงานก็จำเป็นต้องขอความยินยอมเช่นเดียวกัน


7. NO means NO ไม่ก็คือไม่


8. ความเงียบไม่ได้แปลว่าตกลง


9. ทุกคนทุกเพศสามารถเผชิญกับการคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศได้
18 views0 comments