Online Grooming : ทำความรู้จักกับการเตรียมเด็กทางโลกออนไลน์เพื่อทารุณกรรมทางเพศ

ในปัจจุบันที่หลายครอบครัวเลี้ยงลูกด้วยเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีที่แสนทันสมัย จึงเป็นเรื่องง่ายที่เด็กจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์ แต่การใช้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นปลอดภัยและเหมาะสมต่อเด็กจริงหรือ ?

การเตรียมเด็กเพื่อทารุณกรรมทางเพศ (Child Grooming) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ผู้ใคร่เด็ก (Pedophilia) หยิบมาใช้เพื่อเป้าหมายในการล่วงละเมิดผู้เยาว์ ซึ่งการเตรียมเด็กเพื่อทารุณกรรมทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งต่อหน้าและทางออนไลน์ โดยการกระทำผ่านสังคมออนไลน์หรือที่เรียกว่า Online Grooming นี้ ผู้ใหญ่จะสื่อสารกับเด็กผ่านโลกออนไลน์หรือสื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ค่อย ๆ พูดคุยเพื่อให้เด็กเกิดความสงสัยใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องทางเพศทีละน้อย ก่อนจะนำไปสู่ในการเจอในชีวิตจริงและทำกิจกรรมทางเพศกับเด็กที่เป็นผู้ถูกกระทำ


การเตรียมเด็กเพื่อทารุณกรรมทางเพศทางออนไลน์กับสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

เทคนิคที่ผู้ป่วยใคร่เด็กเตรียมการทารุณกรรมทางเพศกับเด็กผ่านโลกออนไลน์นั้น อาจแฝงตัวมาในคราบของคนรุ่นราวคราวเดียวกันและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถูกกระทำจนทำให้รู้สึกว่ากำลังคุยกับเพื่อนสนิทอยู่ ไม่ว่าจะด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตหรือความชอบในสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งการแฝงตัวของคนเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกรูปแบบของสื่อออนไลน์ ทั้งทางเว็บไซต์ต่าง ๆ เกมส์ออนไลน์ หรือโปรแกรมแชท


เมื่อเกิดความสนิทสนมกันแล้วในระดับหนึ่ง อาจมีการส่งรูปโป๊หรือรูปอนาจารเพื่อหล่อหลอมให้เด็กมองว่าเป็นเรื่องปกติ ล่อลวงให้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการทำกิจกรรมทางเพศทั้งในโลกออนไลน์และในชีวิตจริง และเมื่อความสนิทก่อตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ใคร่เด็กก็อาจขอรูปอนาจารของเด็ก ให้เด็กแสดงท่าทางคล้ายกำลังทำกิจกรรมทางเพศหรือช่วยตัวเองผ่านการพูดคุยทางวิดีโอ


เทคนิคที่มักจะใช้เพื่อการเตรียมเด็กทางโลกออนไลน์เพื่อทารุณกรรมทางเพศ ได้แก่ การใช้บทสนทนาในรูปแบบของแชทที่มีเป็นจำนวนมาก พูดจาดีหรือเข้าอกเข้าใจผู้ถูกกระทำมากเป็นพิเศษ หว่านล้อมให้เด็กเก็บบทสนทนาเหล่านี้เป็นความลับ สืบเสาะหรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเด็ก ส่งข้อความหรือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ


เพื่อให้สามารถควบคุมผู้ถูกกระทำได้ ผู้กระทำมักจะใช้คำพูดที่ทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกแย่กับตัวเอง รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า ทำร้ายจิตใจหากต้องการยุติการติดต่อหรือการทำกิจกรรม หว่านล้อมให้เชื่อว่าผู้คนรอบข้างนั้นไม่มีใครสนใจในตัวผู้ถูกกระทำเลย โยนความผิดของการกระทำต่าง ๆ ไปที่ตัวเด็ก ขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายเด็กหรือคนรอบ ๆ ตัว ทำให้เกิดความรู้สึกอับอาย รวมทั้งอาจขู่ว่าจะทำร้ายตนเองหรืออาจขู่กรรโชกเพื่อเปิดโปงความลับจากบทสนทนาหากผู้ถูกกระทำไม่ทำตามที่สั่งอีกด้วย

ข้อสังเกตการเตรียมเด็กทางโลกออนไลน์เพื่อทารุณกรรมทางเพศ

นอกจากนี้ หากเราสังเกตที่ตัวเด็ก ก็อาจพบสิ่งเหล่านี้จากผู้ถูกกระทำของการเตรียมเด็กทางโลกออนไลน์เพื่อทารุณกรรมทางเพศได้ เช่น

 • มีประวัติการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ

 • ใช้ภาษาที่ส่อไปทางเพศหรือพูดจาสองแง่สองง่าม

 • มีการพูดคุยกับผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์บ่อยครั้ง

 • ใช้เวลาอยู่กับอินเตอร์มากจนกระทบต่อความสัมพันธ์ของผู้คนในชีวิตจริง

 • ได้รับของขวัญของบุคคลแปลกหน้า โดยอาจเป็นเงินหรือสิ่งของต่าง ๆ

 • เด็กมีความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชัด อย่างการอยู่ไม่นิ่ง ขาดสมาธิ ทำตัวลับ ๆ ล่อ ๆ ใจร้อน โมโห วิตกกังวล หรือมีภาวะซึมเศร้า

 • ปกปิดไม่ให้รู้ถึงสื่อออนไลน์ที่เด็กกำลังใช้อยู่


ทั้งนี้ หากพบว่าเด็กกำลังตกเป็นผู้ถูกกระทำของการเตรียมเด็กเพื่อทารุณกรรมทางเพศ ผู้ปกครองควรพูดคุยกับเด็กโดยไม่โทษว่าเป็นความผิดของเด็กและไม่ทำให้เด็กรู้สึกว่าต้องแก้ปัญหาเหล่านี้โดยลำพัง ซึ่งหลังพบว่าตนเองนั้นถูกทารุณกรรม ผู้ถูกกระทำมักจะรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง ดังนั้นจึงควรใส่ใจและประสานงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้เด็กสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติอีกครั้ง


เราจะป้องกันการตกเป็นผู้ถูกกระทำของการเตรียมเด็กเพื่อทารุณกรรมทางเพศทางออนไลน์ได้อย่างไร ?

การป้องกันตนเองหรือเด็ก ๆ จากการตกเป็นผู้ถูกกระทำของการเตรียมเด็กเพื่อทารุณกรรมทางเพศทางออนไลน์สามารถทำได้โดยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

 • พูดคุยกับเด็กถึงความเสี่ยงของการเกิดอันตรายจากการพูดคุยหรือสนิทสนมกับคนในโลกออนไลน์ที่เราอาจไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริง

 • บอกถึงผลเสียในระยะยาวจากการพูดคุย ส่งรูปภาพ หรือทำกิจกรรมผ่านการพูดคุยทางวิดีโอโดยไม่ระมัดระวัง

 • ตักเตือนและระมัดระวังไม่ให้เด็กให้ข้อมูลส่วนตัวมากจนเกินไป

 • หากเด็กต้องการพบกับคนที่เคยพูดคุยในโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียว ควรมีผู้ใหญ่ที่สามารถไว้ใจได้ไปกับเด็กด้วย

หน้าที่สำคัญของการเป็นผู้ปกครอง คือการทำให้เด็กรู้สึกไว้ใจที่จะแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ และปรึกษาปัญหาของพวกเขา ดูแล ปกป้องเด็กให้ปลอดภัยทั้งในชีวิตจริงและในโลกออนไลน์ เพราะไม่ว่าใคร ก็สามารถตกเป็นผู้ถูกกระทำของการเตรียมเด็กเพื่อทารุณกรรมทางเพศทางออนไลน์ได้ทั้งนั้น

แหล่งข้อมูล

https://www.netsafe.org.nz/grooming/

https://www.cambs.police.uk/information-and-services/Serious-sexual-offences-and-rape/Online-grooming

https://parentinfo.org/article/what-you-need-to-know-about-online-grooming

https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/bullystoppers/smgrooming.pdf5 views0 comments